FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCESPOLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION


Çalıştay

Türk Sosyal Bilimler Derneği ve
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye Devleti ve Toplumunun Dönüşümü: Çatışmalar, İkilemler ve Mücadeleler

1 Mart 2019 – ODTÜ İİBF A Binası, Çobanoğlu Salonu
10:00-12:00
I. Oturum: İslamcılık ve Türkiye Toplumunun Yapılandırılması
• Mustafa Şen: Devlet-Din İlişkilerinde Süreklilik ve Dönüşüm
• Errol Babacan: İslamcı Kültür Savaşını Tarihsel Materyalizm Bağlamında Çözümlemek
• Ezgi Pınar: Eğitim ve Birikim Meselesi: Türkiye’de Mesleki Eğitim Dilemması
13:30-15:30
II. Oturum: Kent, Konut ve Habitus
• İsmail Doğa Karatepe: Kent, Konut, İslamcılar ve Tahayyüller
• Aksu Akçaoğlu: Kentsel Mekânın ve Toplumsal Sınıfın Dönüşümü: Çukurambar Örneği
• Ezgi Doğru: Konut Sorununu Anlamak: TOKİ, Devlet ve Sermaye
16:00-18:00
III. Oturum: Devlet ve Finansal Alana Müdahale
• Berkay Ayhan: Ekonomik Kriz Üzerine Söylemler ve Tahayyüller
• Galip Yalman: Finansallaşma Bağlamında Kriz Yönetiminin Krizi
• Pınar Bedirhanoğlu: Finansallaşma Yeni Sınıf Çelişkileri ve Güney’de Devletin Dönüşümü

--------------------------------------------------

Turkish Social Sciences Association
METU Political Science and Public Administration

Transformation of the Turkish State and Society: Conflicts, Dilemmas and Struggles

March 1, 2019 – METU FEAS Building A, Çobanoğlu Hall
10:00 – 12:00
I. Session: Islamism and the Restructuring of the Turkish Society
• Mustafa Şen: Continuity and Transformation in State-Religion Relations
• Errol Babacan: Analysing Islamist Kulturkampf via Historical Materialism
• Ezgi Pınar: Education and Accumulation. The Dilemma of Vocational Education in Turkey
13:30 – 15:00
II. Session: Urban Space, Housing and Habitus
• İsmail Doğa Karatepe: The City, Housing, Islamists and Imaginations
• Aksu Akçaoğlu: Transformation of Urban Space and Social Class: The Making of Çukurambar
• Ezgi Doğru: Grasping the Issue of Housing: TOKI, State and Capital
16:00 – 18:00
III. Session: The State and Intervention into the Financial Sphere
• Berkay Ayhan: Discourses and Imaginaries on the Economic Crisis
• Galip Yalman: Crisis of the Crisis Management in the Context of Financialisation
• Pınar Bedirhanoğlu: Financialisation, New Class Contradictions and State Transformation in the South