FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCESPOLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION


MAXQDA Atölyeleri

17 ve 24 Ekim, Çarşamba günleri düzenlecek atölyelerde, nitel veri
analizi yazılımlarından biri olan MAXQDA’nın temel özellik ve
işlevlerine giriş yapılacaktır.
Program