İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


Doktora (Ph.D.) Başvuruları


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktora programına yılda bir kez Eylül ayında başlamak üzere öğrenci kabul edilmektedir. 


Başvuru koşulları

Doktora Programı Uygulama Yönergesi


Programa kabul edilen öğrenciler Bölüm tarafından belirlenen gerekli 8 dersi birbirini izleyen dört dönemde 3.00 not ortalamasıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını geçmek ve programa başladıktan en geç 12 dönem sonra (ek sürelerle birlikte) tezlerini bitirerek tez jürisine girmek zorundadırlar.


Ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne başvurunuz.