İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


ADM 1121 ve ADM 2132 DERSLERİNİN KRİTERLERİ HAKKINDA


Perşembe günü saat 12:00 de ADM 1121 ve ADM 2132 kayıt kriterleri, bütün öğrencilere açık hale getirilecektir. Kontenjan değişmeyecektir.