İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


Doktora yeterlik sonuçları

2018-2019   DERS YILI, 2019 MAYIS DOKTORA YETERLİK SINAVINDA

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER

 

 

Ali Orhan Yılmaz

Kübra Aşık Akdemir

İlknur Dede

Velihan Karavelioğlu

Bahar Oral

Seyit Ali Daştan

Özge Konuralp