İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


Lisansüstü mülakat listeleri Hk.

Yüksek Lisans Mülakat Listesi
Doktora Mülakat Listesi