Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler. 

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin Önemi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, bize herhangi bir kamu alanında profesyonel olmamız için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır. Bu alan teori ve pratiği birleştirdiği için siyaset ve yönetim çalışmaları hem ödüllendirici hem de heyecan vericidir. 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Derecesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Niçin ODTÜ'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi?

ODTÜ'nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü siyaset ve yönetim çalışmalarında uzun ve öncü bir geleneğe sahiptir. 1956'da kurulan bölüm, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına sahip olup şu ana kadar 1800'den fazla mezun vermiştir. Bölümde halen yaklaşık 600 lisans ve 100 lisansüstü öğrencisi vardır. Bu öğrencilerin bazıları dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı uyruklu öğrencilerdir. Bölümün, 24 tam zamanlı ve 13 yarı zamanlı öğretim üyesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi çalışmalarından Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler, Kadın Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları ve Avrasya Çalışmaları gibi üniversitemiz bünyesinde yer alan birçok disiplinler arası konuya kadar uzanan geniş bir alanda uzmanlaşan kişilerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerimizin İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri teşvik edilmekte ve seçimlik dersler yolu ile kendilerine bu olanak açılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler. Öğrencilerin uzmanlaşmak isteyecekleri alanda daha geniş bir perspektif ve derin bir içerik kazanmaları amacıyla kendilerinden dördüncü sınıfın başında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde yoğunlaşmaları istenmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün birçok mezunu, dünyanın önde gelen üniversitelerince, Türkiye'nin gelişmekte olan üniversitelerince ve British Council, Fulbright ve Türkiye Bilimler Akademisi gibi akademik kurumlarca öğretim ve araştırma asistanlıkları ve burslarla ödüllendirilmiştirler. Öte yandan, bölümümüzün bazı mezunları da Türkiye'nin değişik kentlerindeki üniversitelerde akademik personel olarak görevlendirilme olanağı bulabilmektedir. Mezunlarımız Türkiye'deki en yüksek iş bulma oranına sahiptirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri, konularında uzman ve yetenekli bir kadro oluşturmaktadır. 

Web sitemizin Bölümümüzdeki hizmet ve kaynaklarla ilgili sorularınızı karşılayacağını ve sizi bilgilendireceğini umuyoruz. Eğer daha fazla sorunuz olursa veya gereksinim duyduğunuz bilgiye ulaşamadıysanız, lütfen kişisel olarak herhangi birimizle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.Telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz  web sitemizde bulunmaktadır. Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Son Güncelleme:
22/04/2022 - 02:13