Lisans Programı

Bölümün ders programı birbiriyle yakın ilişkili iki alan olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından pek çok konuyu kapsamaktadır. Sunulan dersler öğrencileri karmaşık siyasal ve idari problemleri anlayıp çözebilmeleri için gerekli analitik araçlarla donatarak, onları bu alanlarda yetkin kılacak şekilde düzenlenmiştir.

Siyaset Bilimi disiplilni siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken; öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler.

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sitemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgüteri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

İlk üç yılda öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Derslerini bir arada almaları gerekmektedir. Ancak öğrencilerin uzmanlaşmak isteyecekleri alanda daha geniş bir perspektif ve derin bir içerik kazanmaları amacıyla kendilerinden dördüncü sınıfın başında bu alanlardan birinde yoğunlamaları istenmektedir. Ayrıca öğrenciler, diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri alabildikleri gibi ilgili bölümlerden bir yan dal diploması alma şansına da sahiptirler.


Son Güncelleme:
19/01/2022 - 02:16