Eski Öğretim Üyemiz (1985-1992) Prof.Dr. Ümit Hassan'ı yitirdik

 

Bölümümüz eski öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ümit Hassan (1943-2023) yaşamını yitirdi. 1969-1985 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Ümit Hassan 1985-1992 yılları arasında da bölümümüzde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış ve çok sayıda dersin yürütücülüğünü yapmıştır.

 

Bölüm öğrencileri yanında üniversitemizin farklı bölümlerinden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği dersleri arasında, Uygarlık Tarihi, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Sosyal ve Siyasal Yapısı, Sosyoloji, Avrupa'nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri ve Siyasal Antropoloji dersleri vardır.

 

Prof. Ümit Hassan, 1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak katılmış ve 2000 yılından yaşamını yitirene dek bu üniversitenin rektörlüğü görevini üstlenmiştir.

 

Ümit Hoca, renkli kişiliği ve entelektüel zenginliği yanında son derece özgün çalışmalarıyla her zaman örnek bir akademisyen ve öğrencileri için de rol modeli olmuştur.

Prof. Dr. Ümit Hassan, bölüm koridorlarında çınlayan sesi, sohbetleri ve kahkahalarının yanında bölümümüzün akademik gelişimine yaptığı büyük katkılarla da hatırlanacak. Acımız büyük...

 

Yayınlanmış çok sayıdaki çalışmasından bazı örnekler şunlardır.

• "Siyasî Suç Kavramı", A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVI – Sayı : 1 (1971) ss. 197-217.

• "Ölüm Cezası Sorunu : Krıtik Bir Yaklaşım", A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVII – Sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.

İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi, A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara, Sevinç Mat. , 1977 (Gözden geçirilmiş baskı 1982).

• " 'İlk Devlet' Neye Yarar? ",Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.

• "Evrim Teorisi ve Anahanlık Tartışmaları", A.Ü.S.B.F.D., Cilt XXXIX – Sayı : (1984), ss. 157-166.

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Kaynak Yay. 1985, V. Yay. 1986, Ankara 1986.

Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış'tan Hukuk–İdeoloji'ye , İletişim Yay., 6. basım 2009.


Last Updated:
18/01/2023 - 20:08