Bölüm Kurulumuz diploma töreni ile ilgili olarak oy birliğiyle aşağıdaki kararı almıştır.

 

ODTÜ Kamuoyunun Dikkatine,

 

Diploma töreni, öğrencilerimiz için olduğu kadar biz öğretim elemanları için de özel bir öneme sahiptir. Devrim Stadyumu'nda yapılması diploma törenine ayrı bir anlam ve özgünlük katmaktadır.

 

Bu yıl mezun olacak öğrencilerimiz pandeminin yarattığı olağanüstülük ve mağduriyetleri yoğun biçimde yaşamıştır. Onlar açısından diploma töreni ve bu törenin Devrim Stadyumu'nda yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu hassasiyet biz öğretim üyelerine de geçtiğimiz günlerde yoğun biçimde yansıtılmıştır.

 

Öğrencilerimizin gösterdiği hassasiyeti destekliyor, diploma töreninin ODTÜ bileşenlerinin ortak hissiyatı dikkate alınarak bu törenle özdeşleşmiş Devrim Stadyumu'nda yapılmasını talep ediyoruz.

 

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri


Last Updated:
18/07/2022 - 18:23