6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden üzmüştür. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak tüm kayıplarımızın acısını paylaşıyor ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
 

11 Şubat 2023'te Yükseköğretim Kurulunun yayımladığı tüm üniversitelerde 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması kararını görüşmek üzere Bölüm Kurulumuz 13 Şubat 2023 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları oy birliğiyle almıştır.
 

1) Üniversitelerde bahar döneminde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aşağıdaki sebeplerden ötürü yanlış buluyor, Üniversite yönetimimizden bu kararın değiştirilmesi yönünde irade göstermesini talep ediyoruz.
 

          -Pandemi süreci Üniversitemizin öğretim elemanlarının, idari çalışanlarının ve öğrencilerinin gösterdiği tüm çabalara rağmen uzaktan eğitimin, sınıf ortamında yapılan yüz yüze eğitim ile aynı niteliğe sahip olmadığını göstermiştir. Uzaktan eğitim süreçleri, eğitim niteliğinden ödün verilmesine neden olmakta ve uzmanların ısrarla üzerinde durduğu gibi öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bölümümüzün öğretim elemanlarının tamamı, uzaktan eğitimin öğrencilerimizde öğrenme kesintilerine ve zorluklarına neden olduğunu gözlemlemiştir.
 

          -Bu koşullar altında uzaktan eğitime geçilmesi için gerekli olan teknolojik altyapı ve ekipman ihtiyacı başta deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimiz için maddi bir yük oluşturacaktır. Bunun yanında, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş kararının halen Ankara'da kira sözleşmesi olan öğrencilerimiz ve aileleri için ciddi bir maddi külfet olacağı bilgisi gelmektedir.
 

        -Uzaktan eğitimin pedagojik, sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da yüz yüze eğitimin içinde bulunduğumuz afet döneminde öğrencilerimizin iyi olma haline yapacağı katkıdır. Öğrencilerimiz için bir arada olmanın ve kolektif dayanışmanın önemini ayrıca vurgulamak isteriz.
 

2) Bölümümüz, konuyu içinden geçtiğimiz sürecin dayanışma ve iş birliği gerektirdiğinin bilinciyle ele almaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda öncelikle eğitimin yüz yüze yapılmasını sağlamak ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarına çözüm bulmak üzere Dekanlığımız, Üniversite yönetimimiz ve Üniversitemizin tüm bileşenleriyle iş birliğine hazırdır. Üniversite yönetimimizin bölümlerle sürece ilişkin bilgi ve veri paylaşımı içerisinde olması çözüme yönelik adımların atılmasını hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.
 

3) Bölüm kurulu kararlarımızı Üniversite yönetimimize bildirmenin yanı sıra öğrencilerimiz ve kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz.


Last Updated:
15/02/2023 - 16:16