2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bölümümüze 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlisi alınacaktır.

 

İlanın Başlama Tarihi: 30.10.2023

Son Başvuru Tarihi: 13.11.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 16.11.2023

Sınava Giriş Tarihi: 20.11.2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 24.11.2023

 

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

 

ŞARTLAR:

Sayı:                                                                        1

Yabancı Dil Puanı:                                               80

Ales Puanı:                                                             70 (Eşit Ağırlık)

Koşullar:                                                                 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Başvuru Yeri ve Telefon No:                               Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü A108 veya A111 nolu ofis, Tel: 0312 210 30 12 veya 0312 210 20 07

Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi:        padm.metu.edu.tr

 

MERKEZÎ SINAV (ALES) MUAFİYETÎ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafıyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafıyetinden yararlanmayı talep edenlerin ün değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve e telefon numaralarını belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihin den itibaren 5 yıl geçerlidir).

6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet'ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde süz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin l00'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Posta Adresi:

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Last Updated:
10/11/2023 - 00:38